ชอบ กับ รัก ต่าง กัน อย่างไร?

เคยมีคนถามว่า ชอบกับรักต่างกันอย่างไร สำหรับเราความชอบคือความรู้สึกอยากเจอ ความรักคือความรู้สึกไม่อยากจาก ความชอบจะทำให้เราคิดถึง แต่ความรักเป็นยิ่งกว่าความผูกพัน ความชอบเราจะอยากเห็นเขามีความสุข ความรักไม่สำคัญว่าสุขหรือทุกข์เราจะอยู่ข้างๆ กัน
ความแตกต่างระหว่าง รัก กับ ชอบ ต่อหน้าคนที่คุณรักหัวใจคุณเต้นรัว ต่อหน้าคนที่คุณชอบคุณรู้สึกมีความสุข ต่อหน้าคนที่คุณรักฤดูหนาวเป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.