ทับทิม แท้ ดู อย่างไร?

ทับทิมของแท้จะมีสีที่สดราวกับสีไฟแดงของไฟจราจร พลอยแท้จะมีสีหม่น คือสีจะ ‘ส่องแสง แต่ไม่เปล่งประกาย’ ถ้าสีแดงเป็นแดงโทนเข้ม บางทีมันอาจเป็นโกเมน ไม่ใช่ทับทิมก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.