เดินทาง เข้า ภูเก็ต ต้อง ทํา อย่างไร?

เพื่อความชัดเจนในการเดินทาง มาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ต (ทางอากาศ) กำหนดต้องปฏิบัติดังนี้ (ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 64 – ดูฉบับเต็มด้านล่าง) ผู้โดยสารขาเข้า (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี) 1. ผู้โดยสารต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 2 เข็ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.