ตะกวด กับ ตัว เงิน ตัว ทอง ต่าง กัน อย่างไร?

ตะกวด (Clouded Monitor) เป็นสัตว์ที่เป็นญาติกับตัวเงินตัวทอง แต่คนมักเข้าใจว่าเป็นตัวเงินตัวทอง เพราะมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีลักษณะคล้ายกัน แต่แท้จริงแล้วจะมีจุดแตกต่างกันที่ลาย และสีของหนังลำตัว โดยในประเทศไทยสามารถพบได้ในทุกภาคตามป่าดิบชื้น พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงแปลงนาหรือแปลงเกษตรต่างๆ อนุกรมวิธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.