กล้าม เนื้อ และ กระดูก มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

ระบบโครงกระดูก (skelatal system) และ กล้ามเนื้อ (muscular system) ของร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน โดยที่ โครงกระดูก เป็นโครงสร้าง ที่ใช้ค้ำจุนร่างกาย ให้คงรูปร่าง ป้องกันส่วนที่อ่อนนุ่ม ของร่างกาย และ ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยการทำงานร่วมกัน กับกล้ามเนื้อ โครงกระดูกของมนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.