การ จัด เลี้ยง แบบ บุฟเฟต์ ผู้ บริการ อาหาร มี หน้าที่ อย่างไร?

การจัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) นิยมใช้เลี้ยงกับคนจำนวนมาก ในการเลี้ยงแบบนี้แขกจะช่วยตัวเองตักอาหาร ดังนั้นอาหารทุกอย่างตลอดจนเครื่องดื่มจะจัดไว้ที่โต๊ะ เรียบร้อย โดยมีคนเสิร์ฟไว้ช่วยดูแลบ้างการจัด Buffet มี 3 แบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.