หลัง ฉีด วัคซีน ควร ปฏิบัติ ตัว อย่างไร?

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19

  1. พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
  2. พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.