เซลล์เม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่ อย่างไร?

เซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) มีออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียอื่น ๆ แต่หน้าที่หลักคือการถ่ายโอนออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานเพื่อปกป้องร่างกายจากการโจมตีของเชื้อโรคและส่วนใหญ่ทำงานในการผลิตแอนติบอดีเพื่อพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อที่บางคนอาจเป็น phagocytic
เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อย่างไร เม็ดเลือดขาวเป็นส่วนสำคัญของภูมิคุ้มกันของร่างกาย(immune system)มีหน้าที่หลักในการกำจัดเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือปรสิต รวมถึงสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนั้นต่างทำงานประสานกัน โดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปในการกำจัดเชื้อโรค
เซลล์เม็ดเลือดขาว (เรียกอีกอย่างว่า เม็ดเลือดขาว หรือ เซลล์ภูมิคุ้มกัน) คือ เซลล์ ที่สร้างส่วนประกอบของ เลือด ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคติดเชื้อและวัสดุแปลกปลอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดที่สำคัญที่สุดในภูมิคุ้มกันของร่างกาย?

Leave a Reply

Your email address will not be published.