ใช้ ลิ้น อย่างไร?

‘ลิ้น’ คืออวัยวะสำคัญที่ช่วยต่อการพูด การออกเสียง การเคี้ยวและการกลืนอาหาร แต่นอกจากนั้นลิ้นยังเป็นหนึ่งในอวัยวะที่บอกสัญญาณเกี่ยวกับสุขภาพอาการ เตือนว่าเราอาจกำลังมีอาการของโรคภัยต่างๆ ได้ด้วย ไปดูกันว่าลิ้นแบบไหนบอกโรคอะไรบ้าง 1.รู้สึกแสบร้อนที่ลิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.