ช้าง เอราวัณ มี ลักษณะ อย่างไร?

ลักษณะของช้างเอราวัณ ตามที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคย จะเป็นช้างเผือก ที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างทั่วไป มี ๓ หัว ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในอินเดีย ซึ่งไทยและเขมร (กัมพูชา) ได้รับวัฒนธรรมและศาสนามาจากทางอินเดีย
วรรณคดีสันสฤตเรียกว่าช้าง ราวัณ ไอราวๆ โอรา หรือไอ A รา วรรณคดีสันสกฤตบรรยายว่า ช้าง เอราวัณมีรูปร่างสูงใหญ่เท่าภูเขา มีผิว กายเผือกผ่องกว่าภูเขาไกรลาศซึ่งเป็น เขาเงิน เป็นช้างที่มีพลังอำนาจ และ เป็นเจ้าแห่งโลกทั้งหลาย คัมภีร์มหาภาร จะกล่าวว่า ช้างเอราวัณมีงา 4 กิ่ง มี ขวง 3 วง รูปร่างใหญ่มหึมาและเป็น ช้างเผือก แต่ใน
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ หรือ ช้างสามเศียร แห่งเมืองสมุทรปราการ ตัวช้างทำจากทองแดงใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปด้วยมือแห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยสีที่ดำทะมึนและขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารจึงเป็นที่ครั่นคร้ามต่อผู้พบเห็น ส่วนหัวของช้างมีน้ำหนักถึง 100 ตัน และลำตัวมีน้ำหนักถึง 150 ตัน วัดความสูงจากหัวช้างลงมาสู่ฐานได้ 43.60 เมตร (สูงเทียบเท่าตึก 14 ชั้น) นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองสมุทรปราการ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพร

Leave a Reply

Your email address will not be published.