บัตร คนจน หาย ทํา อย่างไร?

โดยในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทำบัตร ‘สูญหาย’ สามารถดำเนินการได้โดยการขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีใบแจ้งความในการขอออกบัตรใหม่ด้วย
รายละเอียด : ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำบัตรสูญหาย หรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยธนาคารกรุงไทยจะแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการออกบัตรใหม่ โดยบัตรมี 2 แบบ คือ – แบบที่ 1 บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการนับจาก
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจน หาย 2565 ทำอย่างไร 1.อายัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน Call Center 2.อายัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารกรุงไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.