กล้องจุลทรรศน์ มี หน้าที่ อย่างไร?

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนประกอบสำคัญของกล้องจุลทรรศน์ที่ช่วยขยายขนาดของวัตถุ คือ เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ส่วนประกอบอื่นได้แก่ ฐาน แขน แท่นวางวัตถุที่หนีบสไลด์ ลำกล้อง แหล่งกำเนิดแสง ไดอะเฟรม ปุ่มปรับภาพหยาบ ปุ่มปรับภาพละเอียด ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยในการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวัตถุ การใช้กล้องจุลทรรศน์ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ถูกต้องเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนและใช้ได้คงทน
กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ ความหมายของกล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาชีววิทยาและช่วยให้เรามองเห็นในสิ่งที่เล็กมากๆ อีกด้วยกล้องจุลทรรศน์ ( Microscope ) คือ เครื่องมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ให้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย์ เซลล์เม็ดเลือด เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.