เล็บ มือ เป็น หนอง รักษา อย่างไร?

การเป็นหนองที่เล็บดังอาการที่คนไข้เล่ามา น่าจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ เบื้องต้น แนะนำให้ไป รพ หรืออนามัยใกล้บ้าน เพื่อประเมินแผล ทำแผล และให้ยาฆ่าเชื้อมารับประทานค่ะ ถ้าคุณหมอประเมินว่ามีอาการมาก หรือการติดเชือลุกลามที่ใต้เล็บ อาจจะต้องมีการถอดเล็บ เพื่อล้างหนองออกค่ะ
ถ้ามีเล็บขบที่มีหนองเกิดขึ้น แสดงว่าน่าจะมีการติดเชื้อ การรักษาแนะนำว่าควรจะทำการถอดเล็บบางส่วน และทานยาปฏิชีวนะ แต่ถ้ายังไม่อยากทำ และยังไม่มีอาการมาก ไม่มีบวม แดง เจ็บมาก อาจลองทานยาปฏิชีวนะร่วมกับรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดดูก่อนได้ แต่ควรติดตามอาการกับคุณหมออย่างใกล้ชิด ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องรับการถอดเล็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published.