สนาม ฟุตบอล ที่ ถูก ต้อง ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

กว้าง อย่างน้อย 45 เมตร (50หลา) แต่ไม่เกิน 90 เมตร (100 หลา) ยาว อย่างน้อย 100 เมตร (110 หลา) แต่ไม่เกิน 110 เมตร (120 หลา) ขนาดสนามฟุตบอลมาตรฐาน แต่ละสนามอาจมีขนาดที่ไม่เหมือนกัน แต่ที่ขนาด 68 เมตร (74หลา) x 105 เมตร (115หลา) เป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากที่สุด สำหรับสนามฟุตบอลในประเทศไทย ที่มีขนาดเท่านี้ อาทิเช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.