จํา ปา ดะ กับ ขนุน ต่าง กัน อย่างไร?

รสชาติจำปาดะจะมีรสหวานจัด มีน้ำเยอะและหวานกว่าขนุน
‘ขนุน’กับ’จําปาดะ’ต่างกันอย่างไร ขนาดของผล’จำปาดะ’จะเล็กกว่า’ขนุน’ เปลือก’จำปาดะ’จะบางและปอกง่ายกว่าขนุน และไม่มียวงมีใยเหนียวหนืดเป็นยางมาคั่นระหว่างเมล็ดเหมือนขนุน กลิ่น’จำปาดะ’กลิ่นจะแรงกว่าขนุน
ต้นจำปาดะ หรือขนุนจำปาดะ ต้นพันธุ์ทาบกิ่งสูง 50-60 ซม.แข็งแรงพร้อมปลูก รับประกันพันธุ์แท้ 100% ฿130 ขนุนดะคือเนื้อเป็นจำปาดะเปลือกเป็นขนุนสายพันธุ์นำเข้าจากมาเลยเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.