ปิดบัญชี ก ยศ ทํา อย่างไร?

โดยชำระผ่านระบบ Teller Payment (กยศ. code : 9067) (กรอ. code : 92707) 02.ส่งหลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชี พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ ดังนี้ 1. ใบเสร็จการชำระหนี้ปิดบัญชี กยศ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.