คะ กับ ค่ะ ใช้ อย่างไร?

– ‘ค่ะ’ (ออกเสียง ขะ) ใ ยงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ทางนี้ค่ะ ไม่ชอบค่ะ ขอทางหน่อยค่ะ เชิญค่ะ รับทราบค่ะ เห็นด้วยค่ะ – นะคะ ใช้กับประโยคบอกเล่า หรือตอบรับเช่นกัน แต่จะดูสุภาพและเป็นทางการกว่า เช่น ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงนะคะ ไม่เข้าใจก็บอกนะคะ ไปแล้วนะคะ
คำว่า ‘ค่ะ’ (อักษรคู่เสียงต่ำ รูปวรรณยุกต์เอก เสียงวรรณยุกต์โท) เป็นคำลงท้ายสำหรับสตรีใช้ใน คำบอกเล่า หรือการตอบรับ เพื่อให้เกิดความสุภาพค่ะ เช่น ‘ สวัสดีค่ะ ‘ ‘ ใช่ค่ะ ‘ ส่วนคำว่า ‘คะ’ (อักษรคู่เสียงต่ำ รูปวรรณยุกต์สามัญ เสียงวรรณยุกต์ตรี) ใช้ลงท้ายคำถาม หรือการแสดงความสงสัย หรือความไม่แน่ใจค่ะ เช่น ‘ สบายดีไหมคะ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published.