ถ้า กล้าม เนื้อ ได้ รับ บาดเจ็บ จะ ส่ง ผล อย่างไร?

นอกจากนี้ กล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอย่างเฉียบพลันอาจนำไปสู่เกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย ที่ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อบวม อ่อนแรง และอักเสบในที่สุด โดยผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีแดงร่วมด้วย การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.