กระทะ เขียน อย่างไร?

ภาษาไทยเขียนอย่างไร? ให้ถูกต้อง

ลำดับ คำที่ถูก คำที่ผิด
19 กระทะ กะทะ
20 กระเทือน กะเทือน
21 กระบวนการยุติธรรม ขบวนการยุติธรรม
22 กระเบียดกระเสียร กระเบียดกะเสียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.