คํา ว่า กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ มี ชื่อ ทาง ภาษา อังกฤษ ว่า อย่างไร?

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. scientific process.

Leave a Reply

Your email address will not be published.