กระ บัง ลม มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการหายใจโดยกะบังลมคือการลดความเครียด
กระบังลมเป็นอวัยวะที่กั้นอวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องออกจากกัน ซึ่งโดยปกติจะมีช่องเล็ก ๆ ให้หลอดอาหารลอดผ่านจากทรวงอกลงสู่กระเพาะในช่องท้องเพื่อย่อยอาหาร นอกจากนี้กระบังลมยังมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้กรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารที่อยู่บริเวณทรวงอกได้ การเกิดไส้เลื่อนกระบังลม (Hiatal Hernia) เป็นภาวะที่
กระบังลมทำหน้าที่อะไร กระบังลมทำหน้าที่สำคัญในระบบการหายใจ กล่าวคือ กระบังลมจะทำทำหน้าที่คล้ายลูกสูบ ช่วยในการรั้งปอดลงเพื่อให้อากาศเข้าไปในปอดเวลาหายใจเข้าและดันปอดขึ้นเพื่อบีบไล่อากาศออกจากปอดเมื่อเวลาหายใจออก ซึ่งในระหว่างการหายใจเข้าออกนี้ กระบังลมจะทำหน้าที่ป้องกันการขยายตัวของปอดและซี่โครง ไม่ให้พองตัวจนไปดันอวัยวะในช่องท้องไปในตัวด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.