อยาก ขาย ที่ดิน ต้อง ทํา อย่างไร?

ต้องการขายที่ดินทำอย่างไร 4 วิธีช่วยให้ขายให้ออกได้เร็ว และไม่

  1. 1. ต้องการขายที่ดินอย่าลืมเช็กโฉนดที่ดินให้เรียบร้อย
  2. 2. เลือกช่องทางขายที่ดินให้เหมาะสม
  3. 3. ตั้งราคาให้เหมาะสม
  4. 4. เพิ่มมูลค่าที่ดินด้วยการถมดิน

ต้องการขายที่ดิน เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโฉนดที่ดินที่คุณต้องการขายก่อนว่า เป็นโฉนดที่ดินประเภทใด สามารถขายต่อได้ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากรหัสเอกสารด้านขวาบน และตราครุฑที่ประทับบนเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ – น.ส.4 (ตราครุฑสีแดง) สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งแยกย่อยได้เป็น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน, น.ส.4 ก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.