เบ ก กิ้ ง โซดา กับ ผงฟู ต่าง กัน อย่างไร?

เบกกิ้งโซดากับผงฟูทำหน้าที่เหมือนกันค่ะ คือใส่เพื่อช่วยให้ขนมฟูขึ้น แต่แตกต่างกันตรงที่ถ้าเราทำขนมโดยมีส่วนผสมที่ทำมาจากธรรมชาติ เช่น ลูกเกด, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ ต้องใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยค่ะ แต่อย่าใส่เยอะนะคะ เพราะเบกกิ้งโซดาจะทำให้ขนมมีกลิ่นเบกกิ้งโซดาน่ะค่ะ (อันนี้คุณครูบอกมาค่ะ แต่ไม่ทราบว่ากลิ่นยังไง)
เบกกิ้งโซดาต้องใส่กับส่วนผสมที่มีกรด ส่วนผงฟูไม่มีข้อจำกัดในการใช้ เค้กบางชนิดใส่ผสมทั้งเบกกิ้งโซดาและผงฟูได้ จะทำให้เกิดความนุ่ม ฟู เบาของเค้ก ผงฟูใช้แทนเบกกิ้งโซดาได้ แต่เบกกิ้งโซดาใช้แทนผงฟูไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.