อาการ ใจ สั่น เป็น อย่างไร?

ใจสั่น หรือ ใจหวิว เป็นอาการที่หัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะ อาจเต้นเบาเกินไป หรือแรงเกินไป เต้นไม่สม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยปกติแล้วเรามักไม่รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ แต่ในบางครั้งที่หัวใจเต้นแรงหรือเร็วมาก อาจทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หอบเหนื่อย หรือเวียนศีรษะจนอาจส่งผลให้เกิดการหน้ามืดหรือหมดสติและอาจรุนแรงจนมีผลต่อความดันโลหิตได้
ใจสั่นคืออะไร ใจสั่นคือความรู้สึกที่หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะช้า เร็ว กระตุก หรือสะดุด ผลของใจสั่นเป็นได้ตั้งแต่มีอาการรำคาญ เหนื่อยง่าย อัมพาต ไปจนถึงเสียชีวิตกะทันหัน อาการใจสั่นพบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ อาการใจสั่นอาจพบร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ หรือหมดสติ เป็นต้น
1.อาการใจสั่นเนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Palpitation due to arrhythmias) อาการใจสั่นแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) ทุกชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial extrasystole) หรือภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.