การ วัด โดย การ ชั่ง มวล ทํา ได้ อย่างไร?

มวล คือ ปริมาณของเนื้อสาร มีหน่วยเป็นกรัม หรือ กิโลกรัม การต้องการหามวล สามารถทำได้โดยการวางเครื่องชั่งให้อยู่ในแนวราบ ปรับระดับให้ตรงกับเลข 0 จากนั้นวางวัตถุที่ต้องการหามวลบนที่วางแล้วค่อยๆปรับตัวเลขจนทราบค่า เมื่อได้ค่าของมวลแล้วก็นำวัตถุออก จากนั้นต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย
วิธีการวัดมวลทั่วไปวิธีหนึ่งคือการเทสเกลและวัดมวลโดยตรง ตัวอย่างเช่นนี่คือวิธีที่ผู้คนชั่งน้ำหนักตัวเอง วิธีการทั่วไปอื่น ๆ คือการวางตัวอย่างลงในภาชนะและวัดมวลของภาชนะบวกตัวอย่าง มวลของตัวอย่างหาได้จากการลบมวลของภาชนะ การใช้เครื่องชั่งอย่างเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.