เรียน อย่างไร ให้ เข้าใจ?

5 เคล็ดลับ เรียนอย่างไรให้เข้าใจ สามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่ต้อง

  1. 1. ทบทวนบทเรียนอย่างตั้งใจ
  2. 2. ลองอธิบายออกมาเป็นคำพูด
  3. 3. ทั้งอ่าน ทั้งจดโน๊ต ก็ยังไม่เข้าใจ
  4. 4. บทเรียนบางบทก็จำเป็นต้องท่องจำ
  5. 5. ไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.