หาก ไต ทํา งาน ผิด ปกติ จะ ส่ง ผล อย่างไร?

อาการโรคไตระยะเริ่มต้น ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ ผู้ที่ไตมีความผิดปกติ เช่น โรคไตเรื้อรัง ไตจะไม่สามารถดูดน้ำกลับเก็บในกระเพาะปัสสาวะได้ปกติ จึงทำให้ต้องปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ มีอาการบวมของหน้าและเท้า อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ขาดสมาธิ บางรายน้ำหนักลด แต่บางรายผู้ป่วยอาจจะตัวบวม น้ำหนักขึ้นก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.