ไป เที่ยว ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

‘ไปเที่ยว’ จะพูดว่า ✅take a trip to. ✅go on a trip to. + แล้วตามด้วยสถานที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.