เรียน ภาษา อังกฤษ เริ่ม ต้น อย่างไร?

5 เทคนิคสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

  1. 1. เรียนภาษาอังกฤษจากสื่อรอบตัว
  2. 2. ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลง
  3. 3. ใช้แอปพลิเคชั่นช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ
  4. 4. เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ
  5. 5. อ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษตามระดับภาษาของน้อง ๆ

เรียนภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นจาก “การฟัง” เป็นลำดับแรก แต่… ในการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ ทักษะการฟัง ผู้เรียนจะต้อง “เน้น” ไปที่ทักษะการฟัง “บทสนทนาภาษาอังกฤษ” เป็นลำดับแรก นั่นคือเราจะต้องสามารถฟัง บทสนทนาที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ก่อน ก่อนจะพัฒนาไปยังทักษะด้านการพูด การเขียนหรือการอ่านภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.