ลํา ไส้ เล็ก มี หน้าที่ สํา คั ญ อย่างไร?

®ลําไส้เล็กทําหน้าที่ผลิตนํ้าย่อย, คลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับนํ้าย่อยจากตับ อ่อน และดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้ว ®สารอาหารทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์
ลำไส้เล็กเป็น ส่วนหนึ่ง ของลำไส้ที่การย่อยและการดูดซึมอาหาร 90% เกิดขึ้น อีก 10% เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารและ ลำไส้ใหญ่ หน้าที่หลักของ ลำไส้เล็กคือการ ดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุจากอาหาร หน้าที่ของลำไส้เล็กทั้ง 3 ส่วนคืออะไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published.