ห้อง นอน ที่ ถูก สุขลักษณะ ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

ห้องนอนที่ถูกสุขลักษณะควรเป็นห้องที่เงียบสงบ เป็นส่วนตัว สะอาด ปราศจากกลิ่น เสียงรบกวน สำหรับท่านที่มีบ้านเดี่ยวคงไม่มีปัญหาสักเท่าไรนัก เพราะบ้านเดี่ยวนั้นมีการจัดแบ่งห้องต่าง ๆ เป็นสัดส่วนอยู่แล้ว ปัญหาในการจัดห้องนอนมักเกิดกับผู้ที่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด ห้อง
Q. ห้องนอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีลักษณะอย่างไร answer choices มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดหน้าต่างตลอดเวลา ติดม่านเพื่อป้องกันแสงแดด ติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published.