สวัสดี คุณ เป็น อย่างไร บ้าง ภาษา อังกฤษ?

How have you been? ฮาว-แฮฟ-ยู-บีน คุณเป็นอย่างไรบ้าง? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)

Leave a Reply

Your email address will not be published.