อากาศ แห้ง มี ลักษณะ อย่างไร?

สภาพอากาศแห้ง มันเป็นสิ่งที่แสดงการเร่งรัดรายปีโดยเฉลี่ยต่ำกว่าการระเหยและการคายน้ำในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้เมื่ออากาศแห้งมีเมฆน้อยและดวงอาทิตย์ก็รุนแรง ฤดูร้อนอากาศร้อนถึงร้อนจัดและไม่ค่อยมีฝนตก ฤดูหนาวอาจหนาวเย็นหรืออบอุ่นและกลางคืนในฤดูหนาวอาจหนาวมาก.
เป็นประเภทของสภาพอากาศที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่าการระเหยและการคายน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือปริมาณน้ำที่รวมอยู่ในระบบนิเวศมีน้อยกว่าที่สูญเสียไป นอกจากนี้เนื่องจากอากาศแห้งมากจึงมีเมฆน้อยและการกระทำของดวงอาทิตย์รุนแรงมาก
อากาศเป็นของผสมที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียว ประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ และไอน้ำ อากาศที่ไม่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่า อากาศแห้ง ส่วนอากาศที่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่า อากาศชื้น โดยทั่วไปจะมีไอน้ำผสมอยู่ประมาณร้อยละ 0-4 ของอากาศทั้งหมด ไอน้ำมีความสำคัญมาก เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เช่น ฝน ลม พายุ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ส่วนประกอบของอากาศแห้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.