เฟ ซ บุ๊ ก เขียน อย่างไร?

Facebook = เฟซบุ๊ก // เฟสบุ๊ก/เฟสบุ๊ค/เฟสบุค Digital = ดิจิทัล // ดิจิตอล
คำว่า facebook เขียนเป็นภาษาไทยคำไหนถูก (เฟสบุ๊ค เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊ก เฟคบุ๊ค) ที่ถูกคือ ต้องเขียนว่า เฟซบุ๊ก (ราชบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดให้คำว่า facebook เขียนเป็นไทยว่า เฟซบุ๊ก) 7979 ความคิดเห็น 12 รายการ แชร์ 30 ครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.