รู้ ได้ อย่างไร ว่า ลูก เพศ ไหน?

อายุครรภ์ 15-16 สัปดาห์: คุณแม่สามารถตรวจเช็กเพศของลูกน้อย และรู้ได้แล้วว่าจะได้ลูกชายหรือหญิง ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์ หรือตรวจน้ำคร่ำ ซึ่งอวัยวะลูกน้อยจะเริ่มมีการสะสมของไขมัน ทำให้อวัยวะมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้น ในเพศชายบริเวณอวัยวะเริ่มมีผิวหนังย่น เป็นรูปทรงมากขึ้น ส่วนเพศหญิงแคมนอกเริ่มมีการนูนขึ้น
กว่าเราจะรู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ต้องรอจนกว่าจนกว่าคุณแม่จะมีอายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน แล้วไปตรวจด้วยการ อัลตร้าซาวด์ แต่ก็มีอีกหลายวิธีที่จะทำให้คุณรู้เพศลูกได้ เช่น การทำนายเพศลูกในครรภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.