เล่ม ทะเบียน รถ หาย ทํา อย่างไร?

หากเล่ม ทะเบียนรถหายต้องทำอย่างไร เจ้าของรถต้องดำเนินการแจ้งหายที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการขอออกเล่มใหม่ ถ้าปล่อยไว้ผู้ที่เก็บเล่มทะเบียนรถเราได้ อาจนำไปทำเรื่องไม่ดีซึ่งจะส่งผลเสียตามมา
ขั้นตอนการแจ้งความเมื่อเล่มทะเบียนรถหาย ไปที่แผนกทะเบียน แจ้งว่าต้องการขอเล่มทะเบียนใหม่ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มคำขอให้เรียบร้อยพร้อมกับยื่นเอกสารที่เตรียมมา จ่ายค่าดำเนินการทั้งหมด 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท)
แนะนำวิธีขอทำเล่มทะเบียนรถใหม่ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ สำหรับคนที่ทำทะเบียนหาย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เล่มทะเบียน หรือสมุดทะเบียน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถไว้อย่างครบถ้วน อาทิ อาทิ ประวัติการครอบครองรถ, เลขตัวถัง, ประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ, ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ สามารถใช้แทนทะเบียนรถได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.