การ พูด อย่าง มี มารยาท ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

มารยาทข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรมี และพึงปฏิบัติทั้งการพูด และการฟัง เพราะถ้าเราพูดแทรกขึ้นมาในขณะที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ จะถือว่าเสียมารยาทมาก ๆ และอาจทำให้ผู้ที่กำลังพูดอยู่เสียสมาธิจนไม่สามารถพูดต่อได้ ดังนั้น เราควรรอให้อีกฝ่ายพูดจบแล้วเราจึงค่อยพูดขึ้นมาแทน
มารยาทในการพูด

  • ต้องรู้จักกล่าวคำทักทาย เมื่อมีผู้แนะนำให้ขึ้นไปพูด ควรลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงแต่เรียบร้อย เดินไปยังที่พูด หยุดเว้นระยะเล็กน้อย แล้วจึงกล่าวคำทักทายหรือคำปฏิสันถารที่เหมาะสม
  • ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
  • ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และน้ำเสียง
  • ต้องไม่พูดจาดูถูกหรือข่มขู่ผู้ฟัง
  • ต้องรู้จักใช้คำสุภาพ
  • ฝึกมารยาทพื้นฐาน. พูด ‘ค่ะ/ครับ’ และ ‘ขอบคุณ’ เมื่อจำเป็น แม้จะเป็นการพูดกับคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ที่ร้านแม็คโดนัลด์ก็ตาม คนอื่นจะสังเกตได้ว่าคุณมีมารยาทและให้เกียรติพวกเขา และนั่นก็มีความหมายมาก นอกจากนี้ให้พูดว่า ‘ขอโทษค่ะ/ครับ’ เวลาที่คุณบังเอิญเดินชนใครเข้าหรือจำเป็นต้องขอตัวออกมาจากวงสังคมชั่วคราว

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.