ทํา อย่างไร ให้ ลูก มี สมาธิ?

การเพิ่มสมาธิ

  1. 1. ช่วยลูกแบ่งขั้นตอนการทำงาน
  2. 2. การกำกับลูกแบบตัวต่อตัว
  3. 3. การหัดให้ลูกนั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง
  4. 4. นั่งสมาธิในเด็กโต
  5. 5. ให้ทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์
  6. 6. การกำหนดจุดสนใจ
  7. 7. เพิ่มกิจกรรมสร้างสมาธิที่หลากหลาย

1. สังเกตพฤติกรรมของลูก คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตพฤติกรรมลูกขณะเล่นของเล่น พูดคุย หรืออ่านหนังสือ สังเกตการแสดงออกและการใช้เวลากับสิ่งที่เขาสนใจ ว่าผิดปกติหรือไม่ 2. ปรับสภาพแวดล้อมที่รบกวนสมาธิของลูก เด็กๆ จะไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ หากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งรบกวนตลอดเวลา ดังนั้น ควรให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published.