ราคา ย่อมเยา เขียน อย่างไร?

คำที่มักเขียนผิด คือ ย่อมเยาว์, Example: มีราคาถูก มีราคาพอสมควร

*ย่อมเยา*

ย่อมเยา ว. มีราคาถูก, มีราคาพอสมควร.
เยา ๒ ว. เบา, อ่อน, น้อย เช่น ราคาเยา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ย่อม เป็น ย่อมเยา เช่น ราคาย่อมเยา.

Leave a Reply

Your email address will not be published.