การ ประกอบ ธุรกิจ การ ผลิต มี ลักษณะ อย่างไร มี อาชีพ อะไร บ้าง?

5 อาชีพน่าสนใจในสายงานการผลิตและโรงงาน

  • วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน
  • ฝ่ายผลิต / โรงงาน
  • ควบคุมคุณภาพ QA / QC / QM.
  • ควบคุมดูแลเครื่องจักร
  • วางแผนการผลิต
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.