เดท ต อ ล มงกุฎ กับ ไม่มี ต่าง กัน อย่างไร?

บริเวณฉลากของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยจะมีวิธีแยกความต่างง่าย ๆ ด้วยสัญลักษณ์รูปมงกุฎสีฟ้า โดยมงกุฎสีฟ้าจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรสำหรับผิวหนัง เพื่อความสะดวกในการเลือก แต่หากซื้อผลิตภัณฑ์เดทตอลที่ต่างประเทศจะไม่มีสัญลักษณ์รูปมงกุฎสีฟ้าให้เป็นจุดสังเกต จึงควรอ่านฉลากอยู่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.