ถ้าเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายไม่ควรปฏิบัติ อย่างไร?

อย่าให้น้ำ อาหาร หรือยาแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บที่ช่องท้องหรือหมดสติ เพราะอาจจะทำให้อาเจียน สำลัก ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงยิ่งขึ้น ไม่ควรให้ยาแก้ปวดแก่ผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมอง เพราะจะทำให้บดบังอาการทางสมอง ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องให้การปฐมพยาบาลเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
1. เมื่อรู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อ ให้ “พัก” พยายามฟังเสียงของร่างกายของเราตลอด ตอนวิ่ง เพราะเราจะรู้ดีว่า เกิดความผิดปกติอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บหรือกล้ามเนื้ออักเสบ หรือความผิดปกติอะไรบางอย่างจากกล้ามเนื้อของเรา อย่าฝืนวิ่งต่อ แต่ควรพักอย่างน้อย 7 วันหรือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.