ทำ อย่างไร ให้ ความ ดัน ลด ลง?

  1. ลดความเครียด
  2. ควบคุมอาหารเค็ม และมัน การลดอาหารมันๆ ลงจะสามารถลดความดันโลหิตได้ เช่นเดียวกับการจำกัดปริมาณโซเดียม (อาหารเค็ม) ก็สามารถลดความดันโลหิตลงได้
  3. ลดน้ำหนักตัว เพราะจากการศึกษาพบว่าถ้าลดน้ำหนักตัว 4.4 กก. ในช่วง 6 เดือน สามารถลดความดันโลหิตได้ 2.5 mmHg.
  4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้

รับประทานอาหารอย่างสมดุล. อาหารที่มีส่วนประกอบของโฮลเกรน ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำสามารถลดความดันได้ถึง 14 มิลลิเมตรปรอท (mmHg.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาหารเหล่านั้นมีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวอยู่ในปริมาณน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.