ไหล่ หลุด ทํา อย่างไร?

สำหรับวิธีการรักษา จะทำโดยการขยับข้อไหล่ให้เข้าที่ดังเดิมพร้อมกับการทำกายภาพบำบัด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อข้อไหล่เคยหลุดครั้งหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติและแข็งแรงดังเดิมได้ ผู้ป่วยจึงมีโอกาสเสี่ยงไหล่หลุดได้อีก จึงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งมีวิธีการรักษาดังนี้
ข้อไหล่หลุดจัดเป็นหนึ่งในภาวะเร่งด่วนที่ต้องได้รับการรักษาทันที ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรพึ่งการประคบเย็น โดยใช้น้ำแข็งผสมน้ำห่อผ้ามาประคบครั้งละ 5 – 10 นาที ทุก 1 – 2 ชั่วโมง ร่วมกับการประคองข้อไหล่ให้อยู่นิ่งเพื่อลดอาการเจ็บปวดและรีบมาพบแพทย์ ภายหลังจากผู้ป่วยได้ยาระงับปวดแล้ว แพทย์จะดึงข้อให้เข้าที่ จากนั้นให้ใส่
ภาวะข้อต่อหลุด มักพบได้มากโดยเฉพาะข้อไหล่ ซึ่งเป็นการบาดเจ็บที่เจ็บปวดและใช้การไม่ได้ชั่วคราว- โดยจะขยับในทิศทางที่จำเป็นไม่ได้เลยจนกว่าจะสวมกลับเข้าไปเหมือนเดิม ข้อไหล่นี้เป็นข้อต่อที่หลวมหลุดได้ง่ายเพราะเป็นข้อต่อที่สามารถเคลื่อนไหวได้มากที่สุดในร่างกาย และผู้คนมักจะชินกับการที่เมื่อหกล้มแล้วจะเหยียดแขนออกมาเพื่อค้ำยัน ซึ่งทำให้ข้อไหล่อยู่ในท่าทางที่ผิดแปลกไป วิธีที่ดีที่สุดในการนำไหล่กลับเข้าเบ้าให้เหมือนเดิมนั้นจะต้องฝึกจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แต่ในบางครั้งอาจเกิดเหตุการไม่คาดฝัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.