อาการ ท้อง ลด เป็น อย่างไร?

อาการท้องลด เป็นอาการที่ท้องมีระดับที่ลดลง คุณแม่สังเกตุได้ว่าเดิมท้องของตัวคุณแม่เองจะอยู่ในระดับที่สูงถึงลิ้นปี่ สำหรับอาการท้องลดนั้นเกิดขึ้นจากการที่ศีรษะของลูกน้อยเคลื่อนตัวลงสู่อุ้งเชิงกราน เพื่อเตรียมตัวจะคลอด สำหรับตำแหน่งศีรษะที่ลูกน้อยจะเคลื่อนตัวนั้นมีทั้งหมด 11 ตำแหน่ง (+ 5 จนกระทั่ง -5) ซึ่งคุณหมอจะใช้ตัวเลขเหล่านี้ทำการระบุต่ำแหน่งของศีรษะทารก จึงสามารถคำนวณได้ว่าลูกน้อยจะคลอดอีกในกี่วันหรือกี่ชั่วโมง หากทารกมีตำแหน่งศีรษะอยู่บริเวณสะโพกแทนที่ด้วยตัวเลข -5 หากต่ำลงมามาก คุณหมอสามารถมองเห็นได้จากข้างนอกจะแทนที่ด้วยตัวเลข +5
อาการท้องลด คือ อาการของแม่ท้องที่ท้องเคยสูงถึงระดับลิ้นปี่ มีระดับลดลง เป็นเพราะศีรษะของลูกในท้องเคลื่อนตัวลงต่ำเข้าสู่อุ้งเชิงกราน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะคลอด ตำแหน่งที่ศีรษะของลูกจะเคลื่อนตัวลงมีทั้งหมด 11 ตำแหน่ง (+5 ถึง -5) คุณหมอจะใช้ตัวเลขเหล่านี้ระบุตำแหน่งที่ศีรษะของทารกอยู่ ทำให้สามารถทำนายได้ว่าจะใช้เวลากี่วัน
ช่วงใกล้คลอดนี้ ทารกในครรภ์คุณแม่จะปรับตัวเองให้อยู่ในท่าพร้อมคลอด คือในรายที่จะคลอดท่าปกติ เขาจะเริ่มเคลื่อนศีรษะตัวเองต่ำลงไปในอุ้งเชิงกราน หรือกรณีที่จะเอาก้นลง ส่วนก้นของลูกก็จะเคลื่อนสู่อุ้งเชิงกราน ทำให้มดลูกส่วนล่างขยายตัวเรียกว่าหัวลงต่ำ ส่งผลให้ภายนอกของแม่ดูว่าท้องลดต่ำลงมา หรือที่เรียกว่าอาการท้องลดนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.