ลักษณะ เด่น ของ บรรยากาศ ชั้น เม โซ ส เฟี ย ร์ เป็น อย่างไร?

3. ชั้นมีโซสเฟียร์ (Mesosphere) มีอากาศเบาบางมาก แต่ก็มากพอที่จะทำให้ดาวตกเกิดการเผาไหม้ และเป็นชั้นที่ช่วยดูดซับรังสี UV จากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิในชั้นนี้จะลดลงมาอยู่ที่ -120 องศาเซลเซียส

Leave a Reply

Your email address will not be published.