สบู่ สังเคราะห์ ขึ้น จาก สาร ใด อย่างไร?

สบู่ (SOAP) คือสารเคมีที่เกิดจากการทาปฏิกิริยากันระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ด่าง,โซดาไฟ) และน้ามันที่มาจากสัตว์หรือพืช ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า สปองซิฟิเคชั่น (Saponfication) คุณสมบัติของสบู่ หรือผลที่ได้จากการ สปองซิฟิเคชั่น นี้จะสามารถละลายได้ทั้งในน้าและไขมัน และสามารถเก็บไขมันไว้ได้ จึงมีประสิทธิภาพในการทา
เกิดจากการทำปฎิกิริยาระหว่างไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ + ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่เรียกว่า ‘กระบวนการการเกิดสบู่ (Saponification)’ ได้ผลผลิตออกมาเป็นสบู่ก้อนและกลีเซอรีน กระบวนการนี้ทำได้ 2 เทคนิควิธี คือ 1.1.1 สบู่กวนเย็น (Cold processed Soap)

Leave a Reply

Your email address will not be published.