โทรสาร แตก ต่าง จาก โทรศัพท์ อย่างไร?

โทรสาร (Facsimile) หรือแฟกซ์ เป็นการส่งภาพผ่านทางสายโทรศัพท์ เป็นการสื่อสารที่มีการทำงานคล้ายกับโทรเลขและโทรศัพท์ แต่จะต่างกันที่โทรสารเป็นการเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นรูปภาพหรือข้อความให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่วนโทรเลขต้องเปลี่ยนข่าวสารให้เป็นรหัสก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าและโทรศัพท์จะเปลี่ยนข่าวสารที่อยู่ในรูปของเสียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.