เสียง ดัง เสียง ค่อย เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

การได้ยินเสียงดัง เสียงค่อย ขึ้นอยู่กับทั้งพลังงานของแหล่งกำเนิดเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงถึงผู้ฟัง เมื่อฟังเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงต่าง ๆ กัน ก็จะได้ยินเสียงดัง เสียงค่อยแตกต่างกัน โดยบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียง พลังงานเสียงที่มาถึงหูจะมาก ทำให้ได้ยินเสียงดัง ส่วนบริเวณที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.