ใน การ เล่น กีฬา เมื่อ ข้อ เท้า เคล็ด ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

พักเท้าให้มากที่สุด อาจจะใส่เฝือกหรือใช้ผ้าพัน และอาจจะใช้ไม้เท้าช่วยพยุงน้ำหนัก การประคบน้ำแข็งให้กระทำทันทีที่ได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบได้มาก ใช้ผ้าพันหรือใส่เฝือกเพื่อลดอาการบวม ยกเท้าสูงเพื่อลดอาการบวม

Leave a Reply

Your email address will not be published.